Ώρες Κοινού για ενημέρωση 10:00-12:00 π.μ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στη Γραμματεία της Ένωσης 2821092306
Ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης ότι έχει ξεκινήσει η ανανέωση συνδρομών(25 ευρώ) για το έτος 2017 και παρακαλείστε για την τακτοποίηση της συνδρομής σας.Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Π.Κ.Κ στο 28210 92306 από της 9:00 - 13:30

Τρίτη, 12 Δεκεμβρίου 2017

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Άνεργη μητέρα ,έσωσε το οικόπεδό της, με Προσωρινή Διαταγή ,του Ειρηνοδικείου της Ιεράπετρας"


Αποτέλεσμα εικόνας για Ιωάννα Μελάκη

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΔΕΛΤΊΟ  ΤΎΠΟΥ  12-12- 2017
Ειρηνοδικείο Ιεράπετρας:

Η με ημερ.6-10-2017 Προσωρινή Διαταγή , που χορήγησε το Ειρηνοδικείο της Ιεράπετρας, σε χρεωμένη οφειλέτρια  με συνολικό χρέος  63.000 ευρώ, όχι μόνο της πέρασε αισθήματα  ελπίδας και αισιοδοξίας,  αλλά και οικονομικής  ανάσας αφού  διατάχθηκε η πληρωμή  δόσης μόνο 60 ευρώ /μήνα αντί 400 ευρώ, που έδινε  μέχρι χθες προς την μοναδική της πιστώτρια διασώζοντας πλήρως , ένα οικόπεδο εντός οικισμού ,που αποτελεί και το μοναδικό της περιουσιακό στοιχείο, προστατεύοντας το ,ως μελλοντικό δικαίωμα δόμησης Συγκεκριμένα και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, πρόκειται για δανειολήπτρια άνεργη ,μητέρα με δύο ανήλικα παιδιά, κ
Περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει: 
Οικόπεδο  εντός οικισμού
Εισόδημα " Μηδενικό"
  Το Ειρηνοδικείο της Ιεράπετρας , αφού έκρινε ότι συντρέχουν στο πρόσωπο της αιτούσας οι προϋποθέσεις ένταξης του στον ν.3869/2010 . παράλληλα δε  συντρέχει επείγουσα περίπτωση και κίνδυνος ανεπανόρθωτης βλάβης στα συμφέροντα της , της  χορήγησε Προσωρινή Διαταγή   ,με  το παρακάτω περιεχόμενο. 1)Δέχεται , το αίτημα χορήγησης , Προσωρινής Διαταγής.
2)Διατάσσει , την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων, κατά της  αιτούσας.
3)Διατάσσει , την διατήρηση  της πραγματικής και νομικής κατάστασης της κινητής και ακίνητης περιουσίας της αιτούσας,  ένα οικόπεδο εντός οικισμού ,που αποτελεί και το μοναδικό της περιουσιακό στοιχείο,προστατεύοντας το ,ως μελλοντικό δικαίωμα δόμησης έως τη συζήτηση της κύριας αίτησης δηλ.  μέχρι τον  Ιούνιο του 2018
4)Ορίζει 60 ευρώ,μηνιαία δόση , προς την πιστώτρια Τράπεζα.
Συμπερασματικά, για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης ,η  χορηγηθείσα Προσωρινή Διαταγή ,από το Ειρηνοδικείο της Ιεράπετρας  , είναι  σημαντική , για την άνεργη μητέρα ,είναι  σύμφωνα με τις διατάξεις και  το πνεύμα του Νόμου Κατσέλη, (ν.3869/2010 καθώς ο δικαστής κατανοώντας  την οικονομική δυσκολία που βιώνει η  οφειλέτρια ,δέχτηκε την αίτηση εντάσσοντας την, στην εν λόγω νομοθεσία ,απαλλάσσοντας την από την  μεγάλη δόση των 400 ευρώ

Για ενημέρωση , συμβουλευτική,  ένταξη στον νόμο Κατσέλη,ή σε μεσολάβηση με τις τράπεζες, κάθε υπερχρεωμένος ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, καθημερινά, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140 ή στο email epkxan@gmail.com


Η Πρόεδρος της ΄Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα  Μελάκη

Δευτέρα, 11 Δεκεμβρίου 2017

Ε.Π.Κ.Κρήτης: " Με 60 ευρώ δόση . αγρότης από την Ιεράπετρα, ρύθμισε το χρέος των 166.500 ευρώ, σε τρις τράπεζες".


Αποτέλεσμα εικόνας για Ιωάννα Μελάκη

ΔΕΛΤΊΟ  ΤΎΠΟΥ  11-12- 2017

Ειρηνοδικείο Ιεράπετρας:

Η με ημερ.31-10-2017 Προσωρινή Διαταγή , που χορήγησε το Ειρηνοδικείο της Ιεράπετρας, σε υπερχρεωμένο οφειλέτη  με συνολικό χρέος  χρέους 166.500 ευρώ, όχι μόνο του πέρασε αισθήματα αισιοδοξίας, αφού  διετάχθη η πληρωμή  δόσης μόνο 60 ευρώ /μήνα προς όλους τους πιστωτές, (τρις  τράπεζες,  ), αλλά και  του διέσωσε πλήρως , όλη  την κινητή και  ακίνητη περιουσία του.
Συγκεκριμένα και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, πρόκειται για δανειολήπτη αγρότη στο επάγγελμα ,διαζευγμένο, με δύο ενήλικα παιδιά, και μάλιστα φοιτητές.
Περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει: 
Πρώτη κατοικία  στο όνομα  , από κληρονομιά  των θανόντων γονιών του,, καθώς και αγροτεμάχια με ελιές, ΙΧ αυτοκίνητο, μηχανάκι
 Το Ειρηνοδικείο της Ιεράπετρας , αφού έκρινε ότι συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντος οι προϋποθέσεις ένταξης του στον ν.3869/2010 . παράλληλα δε  συντρέχει επείγουσα περίπτωση και κίνδυνος ανεπανόρθωτης βλάβης στα συμφέροντα του, του  χορήγησε Προσωρινή Διαταγή   ,με  το παρακάτω περιεχόμενο.
1)Δέχεται , το αίτημα χορήγησης , Προσωρινής Διαταγής.
2)Διατάσσει , την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων, κατά τoυ  αιτούντος.
3)Διατάσσει , την διατήρηση  της πραγματικής και νομικής κατάστασης της κινητής και ακίνητης περιουσίας του αιτούντος, μέχρι την 06-10-2020 ,
4)Ορίζει 60 ευρώ προς όλες  τις πιστώτριες 
Συμπερασματικά, για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης ,η  χορηγηθείσα Προσωρινή Διαταγή ,από το Ειρηνοδικείο της Ιεράπετρας  , είναι  σημαντική , για τον   αγρότη -οφειλέτη ,είναι  σύμφωνα με τις διατάξεις και  το πνεύμα του Νόμου Κατσέλη, (ν.3869/2010 καθώς ο δικαστής κατανοώντας  την οικονομική δυσκολία που βιώνει ο οφειλέτης ,δέχτηκε την αίτηση εντάσσοντας τον, στην εν λόγω νομοθεσία

Για ενημέρωση , συμβουλευτική,  ένταξη στον νόμο Κατσέλη,ή σε μεσολάβηση με τις τράπεζες, κάθε υπερχρεωμένος ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, καθημερινά, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140 ή στο email epkxan@gmail.com


Η Πρόεδρος της ΄Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα  Μελάκη

Παρασκευή, 8 Δεκεμβρίου 2017

Ε.Π.Κ.Κρήτης: Με 70 ευρώ δόση, συνταξιούχος του ΟΓΑ, από την Ιεράπετρα ,έσωσε το σπίτι της και το θερμοκήπιο της"


 
 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 8-12-2017
Νέο!!! Το Ειρηνοδικείο  της Ιεράπετρας ,με την υπαρ.162/2017 απόφαση, ρύθμισε το χρέος οφειλέτριας, συνολικής οφειλής 165.000 ευρώ, και διέσωσε εξαιρώντας από τη ρευστοποίηση την πρώτη και μοναδική της κατοικία, επιφάνειας 102 τ.μ ,για χαμηλοσυνταξιούχο του ΟΓΑ , από την περιοχή του Δήμου της Ιεράπετρας,  σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, στην οποία απευθύνθηκε ,η εν λόγω οφειλέτρια ,   ζητώντας την συνδρομή της.
Αναλυτικά : πρόκειται , για οφειλέτρια ηλικίας 58 τών , η  οποία  είχε  χρεωθεί  σε  δύο τράπεζες,  σε προσωπικά ,στεγαστικά και επαγγελματικά δάνεια, αλλά και σε δάνεια  εξ εγγυήσεως.
  Εισόδημα που διαθέτει : To  μηνιαίο εισόδημα της, φθάνει  στα 400 ευρώ , και 150 ευρώ ,από εκμίσθωση θερμοκηπίου
Περιουσιακά στοιχεία που έχει στην κυριότητα του
Διαθέτει α) οικία 102 τ.μ, β)θερμοκήπιο, και γ) τρία αγροτεμάχια
 Επί των παραπάνω, το Δικαστήριο της  Ιεράπετρας , παρά τις αιτιάσεις και ενστάσεις των αντιδίκων τραπεζών  "περί καταχρηστικής άσκησης  του δικαιώματος κατάθεσης, περί αοριστίας ",
,με την υπαρ.162/2017 απόφαση του, όρισε:
-Δέχεται,  την αίτηση
-Ρυθμίζει ,τα χρέη  της συνταξιούχου οφειλέτριας ,σε μηνιαίες καταβολές τριετίας , των 70,00 ευρώ , μηνιαίως.
-Εξαιρεί , από την εκποίηση την κύρια κατοικία, της αιτούσας
-Επανασυζήτηση της αίτησης , μετά την παρέλευση της τριετίας.
 Τέλος, ως πιστοποιημένη ΄Ένωση Καταναλωτών Κρήτης, καλούμε τους καταναλωτές, που αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην εξυπηρέτηση των δανείων τους, και επιθυμούν ρύθμιση,είτε να επισκεφθούν τα γραφεία της ΄Ένωσης,  καθημερινά ,από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 09.00 - 13.00,  ή να επικοινωνήσουν μαζί μας:
Δ/νση: Πλατ.1866 αρ.2   731 00 Χανιά Λακέρδας 11 Ιεράπετρα.
Τηλ. : 282109266 -2821092306- 2842020140  Φαξ : 2821092306-2842020140
e-mail: epkxan@gmail.com


                 Η Πρόεδρος  της ΄
Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

                Ιωάννα   Μελάκη

Πέμπτη, 7 Δεκεμβρίου 2017

Κρήτη: Έχασε το γιο του και τώρα θα πληρώσει το δάνειό του - Η απόγνωση του πατέρα

Σε απόγνωση βρίσκονται χιλιάδες δανειολήπτες καθώς η απελευθέρωση των πλειστηριασμών θα επιφέρει μεγάλη κοινωνική αναταραχή παρά τις διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης ότι προστατεύεται η πρώτη κατοικία. Μεγάλο πρόβλημα όμως θα αντιμετωπίσουν και οι εγγυητές των δανείων σε περίπτωση που ένας δανειολήπτης δεν θα μπορεί να πληρώσει το δάνειο που έλαβε.
Σημαντικότατο θέμα στην ανάληψη δανειακών υποχρεώσεων δημιουργείται όταν εμπλέκονται και άλλα άτομα, τα οποία είτε υπέγραψαν ως συνοφειλέτες είτε ως εγγυητές είτε στην περίπτωση που πρόκειται για τους κληρονόμους του οφειλέτη όταν επήλθε θάνατός του.
Αυτά τα ζητήματα ανέδειξε το Ράδιο Κρήτη και η εκπομπή του Λευτέρη Βαρδάκη, με πολλούς δανειολήπτες να επικοινωνούν με το σταθμό για να θέσουν τα ερωτήματά τους στην πρόεδρο της Ένωσης Καταναλωτών Κρήτης κ. Ιώαννα Μελάκη που ήταν καλεσμένη στην εκπομπή.
Τραγική περίπτωση ένας πατέρας που έχασε τον 23χρονο γιο του και ο οποίος τώρα καλείται να πληρώσει ένα δάνειο στο οποίο υπέγραψε ως εγγυητής. Στην αρχή ο ηλικιωμένος ρώτησε την κ.Μελάκη τι γίνεται με τους εγγυητές των δανείων. Όταν έλαβε την απάντηση ότι δυστυχώς έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις με το πρόσωπο που έλαβετο δάνειο ξέσπασε σε κλάματα αποκαλύπτοντας ότι ρωτούσε γιατί έχασε το γιο του ο οποίος σκοτώθηκε όπως είπε και τώρα έχει αναλάβει ένα δάνειο που είχε λάβει ο 23χρονος σαν εγγυητής. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα είμαι φτωχός είπε με τρεμάμενη φωνή.
Άλλη μια ακροάτρια με αγωνία ρώτησε, όχι για το σύζυγό της ο οποίος δεν μπορεί να αποπληρώσει δάνειο που πήρε από τράπεζα αλλά για τους δύο εγγυητές του δανείου που κινδυνεύουν με μέτρα πλειστηριασμού ή άλλων κατασχετήριων μέτρων
Σε 99 από τις 100 περιπτώσεις, ο εγγυητής τραπεζικού δανείου –σύμφωνα με όσα υπέγραψε- ευθύνεται στον ίδιο βαθμό με τον πρωτοφειλέτη και η δανείστρια μπορεί, κατ΄ απόλυτη επιλογή της, να ζητήσει να ικανοποιηθεί από την περιουσία του εγγυητή χωρίς να ξεκινήσει κάν εκτέλεση κατά του πρωτοφειλέτη Για να προστατευτούν οι εγγυητές των δανείων , θα πρέπει να υποβάλλουν και αυτοί αυτοτελή αίτηση για υπαγωγή τους στο νόμο Κατσέλη, εφόσον πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις. Στην περίπτωση που υπαχθεί κάποιος στο νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, χωρίς να υπαχθούν οι εγγυητές των δανείων , οι πιστωτές σας θα έχουν το δικαίωμα να εισπράξουν από αυτούς το ποσό που θα απομείνει, μετά την αφαίρεση του ποσού που θα καταβάλλει ο κύριος δανειολήπτης

Ε.Π.Κ.Κρήττης: " Ξεκινά η υποβολή δικαιολογητικών,προς πιστοποίηση - επικαιροποίηση απαιτήσεων ασφαλίσματος Γενικών Κλάδων, της εταιρείας COMMERCIAL VALUE AAE "


Δελτίο Τύπου 7-12-2017

Την προσοχή ,των πρώην ασφαλισμένων της εταιρείας COMMERCIAL VALUE AAE, εφιστά ,η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, για τη  επικαιροποίηση της απαίτησης του ασφαλίσματος Γενικών Κλάδων, στην εκακκαθάριση, αναφέροντας τα εξής:
Όπως ανακοινώθηκε  σήμερα 7-12-2017, από τον ασφαλιστικό εκκαθαριστή της εταιρείας COMMERCIAL VALUE AAE,ορίστηκε η ημερομηνία (  10   Ιανουαρίου 2018 ), με την οποία ξεκινά η υποβολή δικαιολογητικών προς πιστοποίηση - επικαιροποίηση απαιτήσεων και εν συνεχεία καταβολή  προσωρινών διανομών, στους δικαιούχους ασφαλίσματος γενικών κλάδων, οι οποίοι είχαν ενταχθεί στην Κατάσταση Δικαιούχων Ασφαλίσματος, όπως αυτή καταρτίστηκε κατά το άρθρο 10 παρ. 3 του ν.δ. 400/1970, καθώς και στους δικαιούχους που εντάσσονται στην Κατάσταση Δικαιούχων Ασφαλίσματος με τελεσίδικη δικαστική απόφαση.
Για  την ένταξη στη διαδικασία των προσωρινών διανομών, οι δικαιούχοι οφείλουν να ακολουθήσουν τη διαδικασία υποβολής συγκεκριμένων δικαιολογητικών , στην εκκαθάριση.
Διευκρινίζεται προς όλους τους δικαιούχους ότι ,το ποσό για το οποίο έχουν ενταχθεί, στην Κατάσταση Δικαιούχων Ασφαλίσματος, δεν είναι το συνολικό ποσό ,που θα εισπράξουν από τον ασφαλιστικό εκκαθαριστή κατά τη διαδικασία της καταβολής ,αλλά ποσοστό της συνολικής αναγνωρισθείσας απαίτησης. Όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας, οι ασφαλισμένοι θα ικανοποιηθούν συμμέτρως ,από το ενεργητικό των γενικών κλάδων, της υπό εκκαθάριση ασφαλιστικής εταιρείας.
Επιπροσθέτως διευκρινίζεται ότι ,η διαδικασία αυτή δεν αφορά  δικαιούχους ασφαλίσματος (ασφαλισμένους ή ζημιωθέντες) από ασφαλίσεις αστικής ευθύνης, από την κυκλοφορία αυτοκινήτων, τους οποίους υποχρεούται να αποζημιώσει το Επικουρικό Κεφάλαιο.
 Για τυχόν απορίες μπορούν οι ασφαλισμένοι να απευθύνονται στα τηλέφωνα: στην ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης ,στα τηλ.2821092306- 282109266, η οποία  αναλαμβάνει να ενημερώσει λεπτομερώς τα μέλη της ή μη, για την σωστή συλλογή  και αποστολή των απαραιτήτων δικαιολογητικών στον εκκαθαριστή της εταιρείας COMMERCIAL VALUE AAE προκειμένου να γίνει η πρέπουσα  πιστοποίηση - επικαιροποίηση απαιτήσεων και εν συνεχεία η διανομή της απαίτησης  , στους δικαιούχους .

  Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης
Ιωάννα Μελάκη

Τρίτη, 5 Δεκεμβρίου 2017

Ε.Π.Κ.Κρήτης : "Εποχιακός ξενοδοχουπάλληλος , έσωσε το σπίτι του,"κούρεψε" το χρέος του κατά 55%'


 
 
 
 
 
 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 5-12-2017
 
 
 
 
Νέο!!! Ειρηνοδικείο Σητείας, αρ.49/2017 απόφαση!!! "κούρεμα" χρέους οφειλέτη,  κατά 55%!!!

"κούρεμα"  του χρέους του και διάσωση   του σπιτιού  του  ,μία κατοικία 90,20  τ.μ  , για  συνολικό χρέος 92.419 ευρώ, αποφάσισε  το Ειρηνοδικείο της Σητείας ,με την υπαρ.49/2017 απόφασή του, για εποχιακό ξενοδοχοϋπάλληλο , από την περιοχή του Δήμου της Ιεράπετρας,  σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, στην οποία απευθύνθηκε ,ο εν λόγω οφειλέτης , από το έτος 2014, όπου ζήτησε την συνδρομή της.
Αναλυτικά : πρόκειται , για οφειλέτη ηλικίας 49 ετών , άγαμο, ο οποίος εργάζεται ως εποχιακός υπάλληλος σε ξενοδοχειακή μονάδα κατά την θερινή περίοδο και  ο οποίος  είχε  χρεωθεί  σε  πέντε τράπεζες, έξι  δάνεια ,ως οφειλέτης
 Εισόδημα που διαθέτει : To  μηνιαίο εισόδημα του , φθάνει  στα 557,26 ευρώ , κατά μέσο όρο, από  την εργασία  του, ως εποχιακός ξενοδοχοϋπάλληλος.
Περιουσιακά στοιχεία που έχει στην κυριότητα του
Διαθέτει α) οικία 90,20 τ.μ με αποθήκη επιφάνειας 27,84 τ.μ,επί οικοπέδου 1.478,84 τ.μ β)αστικό ακίνητο 413,18 τ.μ γ)αγροτικά  ακίνητα   και γ) Ι.Χ
 Επί των παραπάνω, το Δικαστήριο της  Σητείας  , παρά τις αιτιάσεις και ενστάσεις των αντιδίκων τραπεζών  "περί καταχρηστικής άσκησης  του δικαιώματος κατάθεσης, περί αοριστίας ",
το Ειρηνοδικείο  της Σητείας ,με την υπαρ.49/2017 απόφαση του, όρισε:
-Δέχεται,  την αίτηση
-Ρυθμίζει ,τα χρέη του  οφειλέτη  ,σε μηνιαίες καταβολές πενταετίας, των 60,00 ευρώ , μηνιαίως
-Εξαιρεί , από την εκποίηση την κύρια κατοικία, του  αιτούντα
-Υποχρεώνει ,τον αιτούντα  για την διάσωση της κατοικίας του,να καταβάλλει  το ποσό των55.818,67 ευρώ σε μηνιαίες δόσεις για 20 χρόνια
-"κουρεύει" το χρέος του αιτούντα,  κατά 55% ήτοι από  το συνολικό χρέος των 92.419 ευρώ, θα πληρώσει συνολικά  59.418 ευρώ.
 Τέλος, ως πιστοποιημένη ΄Ένωση Καταναλωτών Κρήτης, καλούμε τους καταναλωτές, που αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην εξυπηρέτηση των δανείων τους, και επιθυμούν ρύθμιση,είτε να επισκεφθούν τα γραφεία της ΄Ένωσης,  καθημερινά ,από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 09.00 - 13.00,  ή να επικοινωνήσουν μαζί μας:
Δ/νση: Πλατ.1866 αρ.2   731 00 Χανιά Λακέρδας 11 Ιεράπετρα.
Τηλ. : 282109266 -2821092306- 2842020140  Φαξ : 2821092306-2842020140
e-mail: epkxan@gmail.com


                 Η Πρόεδρος  της ΄
Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

                           Ιωάννα   Μελάκη